You are currently viewing 12.05.2020 – Za nami polsko-czeskie spotkanie przy okrągłym stole nt. COVID-19 Uzdrowiska w czasach sytuacji nadzwyczajnych”
sdr

12.05.2020 – Za nami polsko-czeskie spotkanie przy okrągłym stole nt. COVID-19 Uzdrowiska w czasach sytuacji nadzwyczajnych”

12.05.2020 – Za nami polsko-czeskie spotkanie przy okrągłym stole nt. COVID-19 Uzdrowiska w czasach sytuacji nadzwyczajnych – w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development“

Około 40 uczestników z gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych po obu stronach granicy spotkało się wirtualnie w celu omówienia konsekwencji pandemii COVID-19, które wpłynęły na codzienną działalność Uzdrowisk i Gmin.

Omówiono problemy związane z brakiem kuracjuszy i turystów co odbija się niekorzystanie na sytuacji ekonomicznej Uzdrowisk i Gmin. Porównano programy pomocy rządowej jakie funkcjonują po obu stronach granicy dla pracowników branży uzdrowiskowej i turystycznej.

Podczas rozmów powstała inicjatywa powstania wspólnego stanowiska/działania-utworzenia forum współpracy, modeli pomocowych.

 

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu!

Szczególne podziękowania kierujemy do Moderatorów paneli:

  • Pana Jana Golby – Burmistrza Muszyny, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
  • Pana Jana Kuchaříká – Burmistrza miasta Františkovy lázně, Prezesa Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych CZ

 

O kolejnych spotkaniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

sdr