You are currently viewing Atlas Uzdrowisk na pograniczu czesko-polskim

Atlas Uzdrowisk na pograniczu czesko-polskim

🎉Szanowni Państwo🎉👩🧑

zapraszamy do zapoznania się z Atlasem Uzdrowisk na pograniczu czesko-polskim, który zawiera mapy tematyczne i profile wszystkich uzdrowisk na całym obszarze wspieranym przez Program Interreg VA CZ- PL. 👏👍

👇👇👇

https://spa.upol.cz/

👍Atlas Uzdrowisk został opracowany w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”. 💦

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.