You are currently viewing 22.04.2021 r. – „Wymarłe uzdrowiska na pograniczu polsko-czeskim i możliwość dalszego rozwoju miejscowości”

22.04.2021 r. – „Wymarłe uzdrowiska na pograniczu polsko-czeskim i możliwość dalszego rozwoju miejscowości”

👉💦 „Wymarłe uzdrowiska na pograniczu polsko-czeskim i możliwość dalszego rozwoju miejscowości” – to temat okrągłego stołu, który odbył się 22 kwietnia w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development“ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
👉Przed nami jeszcze konferencja finalna 🎉– będzie to okazja do zaprezentowania efektów pracy nad Atlasem uzdrowisk na pograniczu polsko-czeskim oraz Podręcznikiem dobrych praktyk.
Wszystkim bardzo dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu 😊👏🤝