You are currently viewing 27.05.2021 r. – Konferencja finalna

27.05.2021 r. – Konferencja finalna

⏰Szanowni Państwo, 👩‍💻👨‍💻
w imieniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM, Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz Uniwersytetu Palackiego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji finalnej, podsumowującej efekty prac nad Podręcznikiem Dobrych Praktyk oraz Atlasem Uzdrowisk i miejscowości uzdrowiskowych na czesko-polskim pograniczu. 🥳🎉💦 Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także wszystkie wydarzenia jakie udało się zorganizować w ramach projektu pt. „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”.
👉Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.”
Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji w czwartek 27 maja 2021 r., o godzinie 10:00.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy tłumaczenie 😊
❗️Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z:
(CZ): Miroslav Vlasák, miroslav.vlasak@euwt-novum.eu
(PL): Monika Kozłowska, monika.kozlowska@euwt-novum.eu