You are currently viewing 27.05.2021 r. – Za nami konferencja finalna

27.05.2021 r. – Za nami konferencja finalna

📆27.05.2021 r. – Za nami konferencja finalna, podczas której podsumowaliśmy działania, które udało się zrealizować w ramach projektu pt. „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”. 🎉💦
👨‍🏫👩‍🏫 Zaprezentowane zostały efekty pracy nad Podręcznikiem Dobrych Praktyk oraz Atlasem Uzdrowisk i miejscowości uzdrowiskowych na czesko-polskim pograniczu, nie zabrakło również wspomnienia w kolejności chronologicznej odbytych okrągłych stołów, konferencji.
🙂 W imieniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM, Instytutu Rozwoju Terytorialnego Wrocław oraz Uniwersytetu Palackiego serdecznie dziękujemy Państwu za udział we wszystkich wydarzeniach, które odbyły się w ramach projektu – zarówno tych, które udało się zorganizować w formie stacjonarnej, jak i zdalnej oraz za podzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami. 🤝👏
👉Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.”