You are currently viewing 28 maja 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe  nt. „Zarządzania środowiskiem w uzdrowiskach”.

28 maja 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe nt. „Zarządzania środowiskiem w uzdrowiskach”.

W dniu 28 maja 2019 r. odbyły się pierwsze warsztaty tematyczne w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Warsztaty skierowane były do przedstawicieli samorządów lokalnych gmin uzdrowiskowych i miały służyć identyfikacji najważniejszych problemów w zarządzaniu terenami zielonymi oraz wymianie doświadczeń w celu ich rozwiązania. Są one pierwszym z sześciu planowanych spotkań eksperckich, które dążą do stworzenia mocnej sieci współpracy ukierunkowanej na rozwój bardziej efektywnego wykorzystania istniejącego potencjału uzdrowisk i wsparcie pakietu usług uzdrowiskowych pogranicza polsko-czeskiego.