Atlas Uzdrowisk na pograniczu czesko-polskim

🎉Szanowni Państwo🎉👩🧑 zapraszamy do zapoznania się z Atlasem Uzdrowisk na pograniczu czesko-polskim, który zawiera mapy tematyczne i profile wszystkich uzdrowisk na całym obszarze wspieranym przez Program Interreg VA CZ- PL.…

27.05.2021 r. – Za nami konferencja finalna

27.05.2021 r. – Za nami konferencja finalna, podczas której podsumowaliśmy działania, które udało się zrealizować w ramach projektu pt. „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny…

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania