Nabór autorów do podręcznika dobrych praktyk

Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza nabór ofert na opracowanie rozdziałów problemowych do monografii popularno-naukowej pt. Dobre praktyki w zarządzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech. Publikacja będzie wydana w językach polskim…

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania