You are currently viewing „COVID-19: Uzdrowiska i turystyka – uzdrowiska w kurortach/miejscowościach turystycznych w czasach nadzwyczajnych”

„COVID-19: Uzdrowiska i turystyka – uzdrowiska w kurortach/miejscowościach turystycznych w czasach nadzwyczajnych”

📆👨‍🏫  „COVID-19: Uzdrowiska i turystyka – uzdrowiska w kurortach/miejscowościach turystycznych w czasach nadzwyczajnych”- to tytuł wczorajszego webinarium, podczas którego mogliśmy usłyszeć o:
👉działaniach jakie są podejmowane przez włodarzy gmin uzdrowiskowych i przedstawicieli Uzdrowisk w dobie pandemii,
👉 pomocy dla branży uzdrowiskowej i turystycznej ( jak wygląda ta pomoc i czy w ogóle jest).
💻Wideokonferencja ukazała jak ważne są takie spotkania, możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń pomiędzy czeskimi i polskimi przedstawicielami. 🤝
👏W imieniu całego zespołu projektowego bardzo dziękujemy wszystkim Prelegentom oraz uczestnikom za udział w webinarium.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o kolejnych spotkaniach 😊
👇
Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development“ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.