Tytuł konferencji

Miejscowość: Lądek Zdrój - 26.09.2019r

Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

przekraczamy granice
Konference je organizována v rámci projektu „Lázeňství v česko-polském pohraničí a jeho přínos pro regionální rozvoj - Spa 4 Development“, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.