Palacky University Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v
České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Univerzitu tvoří osm fakult, na
kterých studuje celkem více než 20 tisíc studentů v akreditovaných studijních programech. Univerzita Palackého patří podle mezinárodních žebříčků mezi nejlépe hodnocené české univerzity, vede si velmi dobře i ve srovnání se zahraničními univerzitami a profiluje se jako moderní research univerzita. Univerzita spolupracuje s řadou partnerských univerzit v zahraničí, podporuje internacionalizaci vzdělávacího i vědeckovýzkumného prostředí, zahraniční mobility studentů a akademických i vědeckých pracovníků a věnuje péči rozvoji mezinárodních strategických partnerství ve vzdělávání, vědě a výzkumu. V současnosti tak představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů od bakalářských po doktorské studijní programy.

Řešitelským pracovištěm projektu je Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, která patří k nejstarším přírodovědným pracovištím na obnovené olomoucké univerzitě.