Tytuł konferencji

Miejscowość: Lądek Zdrój - 26.09.2019r

Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, Treść konferencji, 

Formularz zgłoszeniowy

przekraczamy granice
Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development“ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.