Anna Nowacka-Blachowska

Koordynator projektów międzynarodowych
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. 

Miroslav Vlasák

Wicedyrektor
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Ewelina Czuksanow

Główny specjalista w Pracowni analiz strategicznych
Instytut Rozwoju Terytorialnego

Anna Pytlarz

Starszy specjalista w Zespole wdrażania polityki przestrzennej
Instytut Rozwoju Terytorialnego