Monika Kozłowska

Koordynator projektów międzynarodowych
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. 

Miroslav Vlasák

Wicedyrektor
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Ewelina Czuksanow

Główny specjalista w Pracowni analiz strategicznych
Instytut Rozwoju Terytorialnego

Katarzyna Acedońska

asystent
Zespół ds. Osadnictwa
Instytut Rozwoju Terytorialnego