Palacky University Olomouc

Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu to publiczna szkoła wyższa z wieloletnią tradycją. Została założona w XVI wieku, w związku z czym jest najstarszą uczelnią na
Morawach i drugą w kraju. Obecnie ta nowoczesna instytucja edukacyjna oferuje wiele kierunków studiów oraz prowadzi bogatą działalność naukową. Uniwersytet ma osiem wydziałów, na których w ramach akredytowanych programów nauczania studiuje łącznie ponad 20 tysięcy studentów. W rankingach międzynarodowych Uniwersytet im.
Palackiego należy do najlepiej ocenianych czeskich uczelni. Zajmuje dobre miejsce także w porównaniu z uniwersytetami zagranicznymi i postrzegany jest jako nowoczesny uniwersytet badawczy. Uczelnia współpracuje z wieloma uniwersytetami partnerskimi zagranicą, wspomaga internacjonalizację środowiska edukacyjnego i naukowo-
badawczego, zagraniczną mobilność studentów oraz pracowników akademickich i naukowych, a także skupia się na rozwoju międzynarodowych partnerstw strategicznych
w kształceniu, nauce i badaniach. Ta nowoczesna instytucja edukacyjna ma w ofercie wiele kierunków studiów, od licencjackich po doktoranckie.

Realizatorem projektu jest Katedra Geografii Wydziału Przyrodniczego UP w Ołomuńcu, należąca do najstarszych placówek nauk przyrodniczych na ołomunieckim uniwersytecie.