You are currently viewing Pierwsze spotkanie partnerów projektu „Spa 4 Development”

Pierwsze spotkanie partnerów projektu „Spa 4 Development”

W dniu 04.02.2019 r. w siedzibie Euroregionu Glacensis Kłodzku odbyło się pierwsze spotkanie robocze Partnerów Projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”. Podczas spotkania omówiono planowane działania, tj. atlas uzdrowisk na pograniczu polsko-czeskim oraz podręcznik dobrych praktyk. Omówiono również program konferencji inaugurującej projekt, która planowana jest na kwiecień 2019 roku. Więcej informacji o konferencji już wkrótce!

Więcej informacji o konferencji już wkrótce!