Informacja o przetwarzaniu danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy 1 Maja 27,biuro@euwt-novum.eu, tel.75 762 02 14.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@euwt-novum.eu, tel. 880 925 075.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  a. na podstawie zgody (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu:
  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon,
  • informowania o terminach szkoleń w tym szkoleń dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
  • przesyłania informacji w zakresie i obszarze szkoleń, w których uczestniczyliście Państwo lub którymi wykazaliście Państwo zainteresowanie,
  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (w przypadku dodatkowego wyrażenia przez Państwa zgody wynikającej z przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej).

   b. w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego na nas ciążącego (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego na:
  • wystawianiu faktur za świadczone przez nas usługi,
  • weryfikacji realizacji szkolenia oraz audytów w przypadku korzystania przez Państwa ze szkoleń dofinansowanych przez uprawnione instytucje zewnętrzne.

   c. w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:
  • obsłudze Państwa próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
  • przeprowadzenia rezerwacji Państwa miejsca na szkoleniu i zawarcie umowy realizacji szkolenia,
  • dostarczenia Państwu niezbędnych materiałów, zaproszenia na szkolenie,
  • w celach analitycznych i statystycznych.
 1. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodoweji nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające nas w naszej działalności (na podstawie wydanych upoważnień lub właściwych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz instytucje zewnętrzne uprawnione do kontroli prawidłowości funkcjonowania naszej działalności.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu i jego trwałości, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas jako na administratorze danych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, nie później niż 6 lat od zakończenia projektu.
 5. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do skorzystania w realizowanych projektach.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.