You are currently viewing „Wspólne zasoby wspólny rozwój. Współpraca gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych”

„Wspólne zasoby wspólny rozwój. Współpraca gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych”

„Wspólne zasoby wspólny rozwój. Współpraca gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych”
W dniach 1-2 października w Świeradowie Zdroju spotkaliśmy się z przedstawicielami samorządów i przedsiębiorstw uzdrowiskowych, aby omówić kwestie dotyczące współpracy na linii samorząd – przedsiębiorstwo uzdrowiskowe.
Podczas dwudniowej konferencji odbyły się również dwie wizyty studyjne: zwiedzanie zabytkowego Domu Zdrojowego oraz Uzdrowiska.
Wszystkim Prelegentom i Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w wydarzeniu! 😊
Konferencja odbyła się w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

 

dav
mde
dav
dav