You are currently viewing Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję

W imieniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM, Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz Uniwersytetu Palackiego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji
pt. „Wspólne zasoby wspólny rozwój. Współpraca gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych”,  która odbędzie się 1-2 października 2020 r. w KRASICKI HOTEL RESORT & SPA, ul. Sienkiewicza 1 B, 59-850 Świeradów Zdrój.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu pt. „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny – Spa 4 Development”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.”

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne oraz nocleg. Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w seminarium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie najpóźniej do dn. 24 września 2020 r. do godziny 10:00.

Link do rejestracji: https://spa.euwt-novum.eu/konferencje/