Právě si prohlížíte 28. května 2019 proběhl první workshop na téma „Řízení životního prostředí v lázních“.

28. května 2019 proběhl první workshop na téma „Řízení životního prostředí v lázních“.

28. května 2019 se v rámci projektu „Lázeňství v česko-polském pohraničí a jeho přínos pro regionální rozvoj-Spa 4 Development”, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, konal první pracovní tematický workshop.

Workshop byl určen pro představitele místních samospráv lázeňských obcí a měl přispět k identifikaci nejdůležitějších problémů při hospodaření se zelení a k výměně zkušeností při jejich řešení. Tento workshop je prvním ze šesti naplánovaných odborných setkání, jejichž cílem je vytvoření silné sítě spolupráce založené na rozvoji efektivního využívání stávajícího potenciálu lázní a podpora lázeňských služeb na polsko-českém pohraničí.