novum
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.
dolny śląski Dirt
Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT)
Palacky University Olomouc
Univerzita
Palackého v Olomouci