You are currently viewing Spa 4 Development – Dobre praktyki w zarządzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech.

Spa 4 Development – Dobre praktyki w zarządzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech.

Mamy przyjemność poinformować, że jednym z efektów pracy Partnera projektu – Instytutu Rozwoju Regionalnego jest monografia popularno-naukowa pt. Dobre praktyki w zarządzaniu uzdrowiskiem. Uzdrowiska pogranicza Polski i Czech.  Publikacja jest rozpowszechniana w formie papierowej oraz dostępna pod adresem: https://irt.wroc.pl/pliki/s4d/index.html